Stormskadad brygga i Moss

Projekt: Fastighetägaren Per A. Lillengs brygga i Moss hade fått en ordentlig omgång i sensommarstormen 2018. Området är också utsatt för skeppsmask. Det gjorde att WOPAS pålar blev det optimala för att säkra bryggans framtid. WOPAS engagerade marinentreprenör Tallerud Håndverk AS, Mats Tallerud. På grund alltför lågt vattendjup för installationspråm, och önskemål om kostnadseffektiv installationsmetod, så användes hydraulisk stolpdrivare från Atlas Copco. Per A Lilleng var mycket nöjd med sitt bryggprojekt. Vi bad Per skriva en rad och sammanfatta. Flott feedback!

Entreprenör: Tallerud Håndverk AS

Material: 8 pålar, längd 6 meter

År: 2018/2019

"Vil du unngå giftstoffer som kreosot og samtidig unngå at pælemark spiser opp brygga di – bruk miljøvennlige, gjenvinnbare plastbelagte stolper fra WOPAS, sier Per A Lilleng."

"Da jeg skulle bygge opp en gammel brygge visste jeg ikke om stolpene fra Wopas, men når jeg først fikk kontakt opplevde jeg usedvanlig god service og oppfølging, inkl. bistand til å få slått stolpene ned. Jeg er svært godt fornøyd med resultatet og vil ha en bærekraftig brygge både med tanke på miljø og levetid ! Glem kreosot pæler – gå for WOPAS!"

Klicka här för installationsvideo från Pers projekt.

Stormskadad brygga som behövde kärlek.

Bryggan rätad och räddad. WOPAS giftfria pålar med lång livslängd och motståndskraft mot skeppsmask borgar för en ljus framtid.

Tag plats och njut!