Privat brygga Alingsås

Projekt: Privat brygga i Alingsås längs Säveån, utsatt för kraftigt varierande vattenstånd och is. 

Entreprenör: Sjöbyggnationer i Stenungsund AB

Material: 6 pålar ø 15 cm, längd 6 meter

År: 2018