Horten Seilforening - förtöjning av flytbryggor

Projekt: Horten Seilforening använde WOPAS marinstolpar för att förtöja nya flytbryggor efter muddring i hamnen. De nya stolparna är del av stor investering i anläggningen och då önskar man WOPAS marinstolpe som är motståndskraftig mot is och skeppsmask (teredo navalis).

Entreprenör: Arne Rød & Co AS

Material: 7 pålar, längd 12 meter

År: 2018