Brygga längs Tista i Halden centrum

Projekt:  Ett par hundra meter gångbrygga längs älven Tista i centrala Halden för kommunen. Prioritet på giftfrihet och motståndskraft mot is och skeppsmask. 

Entreprenör: Arne Rød & Co AS

Material: ca 130 pålar, längd 8-10 meter

År: 2019

Läs mer om projektet på Halden kommuns hemsida, länk.