WOPAS ÖVER BRON HOS ARVIKA TEKNIK

Projekt: WOPAS över bron hos Arvika Teknik. Efter ett par projekt, varav detta vid Räxed kraftstation, så kunde Arvika Teknik konstatera att WOPAS giftfria trästolpe möter de hårda kraven man satt upp för arbetsmiljö, metoder och livslängd. Omdömet löd: Från och med nu bara WOPAS!

Entreprenör: Arvika Teknik AB , egen regi 

Material: flera omgångar, stolpar 8-12 meter

År: 2018