Telenor - en milstolpe

Projekt: Telenors första WOPAS-stolpe - en milstolpe! . Giftfri, anpassad för cirkulär ekonomi, stark med lång livslängd. WOPAS stolpar består av ca 85% förnybart skandinavisk gran eller furu. Övriga 15% utgörs av polyeten i manteln. Där är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt! Det blir svårt att slå i en livscykelanalys. Fler och fler kommer till denna insikt.

Entreprenör: Relacom

Material: 22 stolpar 8 meter

År: 2018