Stange Energi - lågspänt och luftfiber med WOPAS krage

Projekt: Lågspänt med WOPAS kragar för montage utan håltagning, sambyggnad el och fiber (ej monterad vid tidpunkt för foto). Flertalet av stolparna står inne i privata trädgårdar. Giftfri arbetsmiljö och noll utsläpp till vatten och mark var avgörande för Stange Energi. Privata fastighetsägare mycket positiva till nya giftfria stolpar. Och att äntligen snart få fiber...

Entreprenör: Stange Energi i egen regi 

Material: 10 stolpar 9-11 meter

År: Februari och mars, 2019

Nedre SInnerud, Stange, bostadsområde

WOPAS krage med stagvajer. Undre krage för kommande fiber.

WOPAS kragar och sträva. Montage utan håltagning.