Linde energi 11 km 40 kV linje 108 stolpar 11-19 meter

Projekt: 11 km 40kV-luftledning med WOPAS-stolpar, 11-19 meter. Giftfri arbetsmiljö, noll utsläpp till vatten och mark, stolpar som lagrar CO2 samt framtida möjlighet i en cirkulär ekonomi att återanvända rent trä och polyeten till nya produkter har varit avgörande. Länk pressrelease

Entreprenör: Linde energi AB i egen regi, ackompanjerade av Hermansson Gräv AB, Årjäng. 

Material: 108 stolpar 11-19 meter

År: 2019