Marine

Skeppsmask, is, miljöbelastning, hemmasnickrat är alla ord som man snart tänker på när man hör orden bryggor och pålar. WOPAS systempålar sätter stopp för skeppsmasken, gör det svårare för isen att få grepp och är gjord av förbybara och återvinningsbara material. Och vi gör det direkt i fabriken. Då blir det på riktigt. 

I vårt standardsortiment jobbar vi med cylindriska systempålar:

  • Handy Ø 13 cm (lagerhålls, leveranstid normalt 1-2 veckor)
  • Midsize Ø 16 cm (projektbeställningar, leveranstid normalt 6-8 veckor)
  • Robust Ø 19 cm (lagerhålls, leveranstid normalt 1-2 veckor)
  • Heavy Duty Ø 25 cm (projektbeställningar, leveranstid normalt 6-8 veckor)

Byggmetod är traditionell med genomgående pinnbult eller med WOPAS systembeslag, se WOPAS Marine Manual. 

Länk till gällande Prislista. Skicka förfrågan till wopas@wopas.net 

Teknisk data Längd: 1-31 m. Diameter: 8-50 cm. Form: Cylindrisk, konisk, rektangulär, fyrkantig. Mantel: 5-9 mm beroende på dimension. 35% starkare än traditionell trästolpe. Uppskattad livslängd 80 år. Korrosions- och underhållsfri.

Så här beskriver Länstyrelsen i Västra Götaland problemet med impregnerade stolpar ur ett miljöperspektiv: 

Kreosotbehandlade pålar har en negativ miljöpåverkan då de läcker tjära som innehåller miljöfarliga ämnen. Kreosot bioackumuleras, dvs lagras i levande organismer, och är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. Tryckimpregnerade träpålar innehåller farliga ämnen såsom koppar, krom, arsenik och brom. Dessa ämnen är väldigt giftiga för vattenlevande växter och djur. 

WOPAS pålar har som utgångspunkt tvära ändar, men kan fås med träspets, där träet i spetsen är separat från träet i pålen

 

 

Projekt: Privat projekt i Blekinge skärgård 

Entreprenör: Pålning av Tärnöbolagen AB, färdigställande privat regi 

Material: 8 systempålar Robust ø 19 cm, syrafasta systembeslag

År: 2020

 

 

Projekt: Privat projekt i på Bygdøy Oslo

Entreprenör: Byggnation i privat regi 

Material: 8 systempålar Handy ø 13 cm, syrafasta systembeslag

År: 2020

För mer bilder och information, klicka HÄR

 

 

Projekt: Förankring av flytbryggor av betong i Kolding, Danmark.  

Kund/entreprenör: SF Pontona ApS

Material: 5 kombopålar ø 32 cm, 24 m (12 m WOPAS + 12 m naken granpåle)

År: 2021

 

 

 

PE är ett svetsbart material. 

 

 

 

Eftersom WOPAS pålar är betydligt starkare än traditionella träpålar, och att inkapslingen gör att styrkan består över lång tid, så kan man ofta gå ned i diameter.

Detta förenklar i sin tur installationen, både i förhållande till vikt men särskilt i förhållande till neddrivning.

Ett konkret exempel visas på nedan film där Atlas Copcos hydrauldrivna stolpdrivare LPD-HD används för WOPAS cylindriska systempåle Handy ø 13 cm.  WOPAS har en för uthyrning.