Lantbruk

Stolpar för byggnation, stolphus, båthus, lösdriftsstall - stolpar för staket, paddock, fruktodling och hästbommar - WOPAS inkapslade och giftfria trästruktur har ett fantastiskt stort användningsområde. Rätt ned i backen bara!

Om du har tips och ideér på hur WOPAS stolpar kan bidra mer i din eller andras verksamhet, hör då gärna av dig!

 

Fjøssystemer AS, som levererar lantbrukshallar och inredning, rekommenderar WOPAS som en integrerad del av sitt värdeerbjudande. Se film

 

 

Ingen korrosion, inget underhåll.

 

Sedan lansering mars 2020 har det sålts närmare 4000 stolpar per maj 2021.

 

 

WOPAS-stolparna gjuts in i betongen, eller eftermonteras i kärnborrat hål. Lösning för installation på spalt finns också. 

 

Det behövs inget system för potentialutjämning och man sparar många installationstimmar. 

 

 

Grindstolpar WOPAS Handy ø 13 cm, Gudbrandsdalen.

 

Giftfri installation - enkelt montage. Gräv ned utan fundament eller gjut in i betong. 

 

Enkel att installera - mycket lång livslängden.

 

 

Hästbommar WOPAS ø 10 cm, Tysslinge, Örebro, Sverige.

 

Solid hästbom med homogen kärna av furu.

 

Låg och konstant vikt med 15% fuktkvot i trävirket. 

 

Inget underhåll. Ge hästen all tid!

 

 

WOPAS teknik är att extrudera polyeten (PE) på trä. 

 

PE och trä kan i framtiden separeras för materialåtervinning till nya produkter, t ex träskivor och kabelskyddsrör. 

 

WOPAS giftfria koncept levererar i framtidens cirkulära ekonomi.