Kraft- och belysningsstolpar

WOPAS stolpar täcker hela spektrat från 2 m till 31 m och ca 50 cm jordbandsdiameter. Förutom att vara giftfri är WOPAS stolpe mycket kompatibel med en traditionell trästolpe, både estetiskt och i förhållande till metoder och beslag. Den levererar också i förhållande till framtidens cirkulära ekonomi då både träet (tillskillnad från impregnerade trästolpar) och manteln av PE kan upparbetas till nya produkter i framtiden. Kretsloppstanke! WOPAS stolpar består av ca 85% förnybart skandinavisk gran eller furu, och av 15% polyeten så är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt! Det blir svårt att slå i en livscykelanalys, och i en helt annan dimension jämfört med traditionella trästolpar som bara har ett liv. Fler och fler kommer till denna insikt. Därtill har WOPAS stolpe en rad fördelar som kan värdesättas i excel-kalkylen: 

 • giftfri arbetsmiljö (inget gift, inget damm!)
 • noll kontaminering av mark (till fördel för moder jord och en glad markägare)
 • möjlig placering i vatten och dricksvattenkälla
 • lagring utan åtgärd såsom bark eller duk
 • mycket lång livslängd (80 år), polyetenen är väldokumenterad.
 • kraftigt reducerad risk för hackspettskador
 • homogent trävirke med PE tål mycket tuff behandling
 • trä är förnybar råvara och lagrar CO2 under hela sin livstid, 2 x 12 m stolp = 1 ton CO2!
 • 2/3 av PE är återvunnen direkt från moderbolaget Hallingplast AS
 • ingen framtida kostnad för specialavfall/deponi, högt restvärde, spot-on för den cirkulära ekonomin
 • okontaminerat trä och PE är återvinningsbara råvaror och kan bli till andra produkter i framtiden
 • mer än 35% starkare än traditionell trästolp

 

 

Projekt: 10 kV utbytesstolpar

Entreprenör: Egen regi Vara Energi, Sverige 

Material: 12 stolpar 9-12 m

År: 2018

 

WOPAS giftfria stolpar på Vara-slätten, en av Sveriges kornbodar. Du är vad du äter. 

 

 

Projekt: 15 kV Hetlandshei

Entreprenör: Egen regi ENIDA, Energinett i Dalane, Egersund, Norge 

Material: 35 stolpar 9-12 m

År: 2021

Pressmeddelande, LÄNK

 

 

Projekt: 40 kV 

Entreprenör: Egen regi Linde Energi, Lindesberg, Sverige 

Material: 108 stolpar 

År: 2019

Pressmeddelande, LÄNK

 

 

PRODUKT - Fundamenteringsrör

 

Som dotterbolag och granne till rörproducent Hallingplast så har WOPAS fundamenteringsrör i alla dimenensioner till ert stolpprojekt. 

 

 

PRODUKT - Förankringsslipers

 

 • Utan hål, för applicering i betongankare
 • Med prefabricerat centerhål för staglängk
 • Med prefabricerade enligt hålbild från ritning