WOPAS segment

WOPAS har många användningsområden där man önskar lång hållbarhet. Genom att låta naturligt trä och polyeten jobba tillsammans skapas ett system som står emot tuffa utomhusmiljöer, infrastruktur och lantbruk. Men som likafullt är giftfritt och som har ett bestående materialvärde i en cirkulär ekonomi. 

Kraft- och belysningsstolpar

WOPAS kraft- belysnings- och telestolpar erbjuder en giftfri och dammfri arbetsmiljö. 85% består av naturligt trä och manteln av polyeten har väldokumenterade egenskaper och lång livslängd.

Marine

WOPAS marinstolpe är giftfri, sätter stopp för marina borrare och har mycket god motståndskraft mot slitage från is. Livslängd? Hur länge håller en plastbåt?

Lantbruk

Giftfria och rostfria stolpar till inredning i lantbruk. Stolpar för staket, odlingar, hästbommar och byggnader.

Rail

Järnvägsslipers med WOPAS teknik