Kundeverdi / Value propostion symbols

WOPAS koncept

Montörer som tar arbetsmiljö på allvar. Elnätsbolag som på eget initiativ valt att sluta med kreosot men som måste värna kostnader för att upprätthålla sin affärsmodell. Hackspettar som älskar trästolpar. Mannen som skulle ha hjälp med en plasthylsa för att hålla bort hackspettar från kraftledningsstolpar. Det var flera sammanfallande faktorer som lade grunden till WOPAS koncept.  

WOPAS koncept med att använda naturligt trä av gran eller furu och göra det beständigt genom att kapsla in det med plast är svaret på en lång rad utmaningar. Plasten är densamma som vi använder till dricksvattenrör. Inga problem att ge en kram till stolpen på dagen och en till familjen om kvällen. Plasten har dokumenterade egenskaper och klarar av Skandinaviens omväxlande klimat. Hackspetten får hitta en annan plats. Dessutom håller plasten träfibrerna på plats och gör träkärnan ännu starkare.  

Att kunna bygga vidare på trästolpen som tjänat vårt samhälle så länge någon kan minnas känns helt rätt. Trä är klimatsmart och förnybart. Det ska bara göras beständig på ett lite smartare sätt - med återvinningsbar plast. 

WOPAS stolpe gör att kraftledningstolp av trä tar steget in i den cirkulära ekonomin. Tidigare har trämaterialet kontaminerats med impregnering som kreosot och därvid endast möjliggjort energiåtervinning (förbränning). Impregnerade stolpar är sämre värdelöst för ägaren. Man får betala för att bli av med dem! WOPAS stolpe möjliggör materialåtervinning med en betydande värdebeständighet, se bifogat. Lägg det till er stolputvärdering – cirkulär ekonomi – värdebeständighet. För en 12 m stolpe motsvarar detta SEK 900 i reda pengar.   

 

FAQ - SPØRSMÅL OG SVAR

Tvärsnitt av WOPAS plastbelagda kraftstolpe

 

 

2015 antog FN:s medlemsländer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. WOPAS levererar på punkt efter punkt, till exempel:

 

Punkt 12 - WOPAS består av ca 85% förnybart material, och av 15% polyeten så är 2/3 återvunnen, som dessutom går att återvinna på nytt. Det är svårt att slå i en livscykelanalys. WOPAS levererar i den cirkulära ekonomin.

Punkt 13 - Genom 85% trä binder WOPAS-stolpen CO2, som till skillnad från impregnerat trä kan materialåtervinnas.

WOPAS ø 10 cm separerad med vedklyv. PE kan malas till nytt granulat. Trä kan bli råvara till träskivor.