Marknadens mest miljöriktiga stolpe enligt livscykelanalys

 

  • Giftfri installation och arbetsmiljö
  • Kompatibel med traditionella metoder
  • Från elljusspår till 170 kV

 

  • Giftfri
  • Står emot skeppsmask och marin miljö
  • Mycket lång livslängd

 

  • Ingen potentialutjämning
  • Ingen korrosion
  • Inget underhåll

LCA / Livscykelanalys 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Energiforsk utfört beräkning och jämförelse av olika stolpmaterials miljöpåverkan - Livscykelanalys Energiforsk rapport 2020:693. WOPAS stolpe gav minst miljöpåverkan i 6 av 7 kategorier!

Livscykelanalys

Globala Målen

2015 antog FN:s medlemsländer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. WOPAS levererar på punkt efter punkt!

WOPAS och de Globala Målen

Nyheter

Enida bygger med markedets mest miljøvennlige stolper

2021-05-03WOPAS
Som ett led i att omsätta miljöcertifiering och HMS-ambition i praktiken så är ENIDA igång med sitt första WOPAS-projekt. Les hela saken   

WOPAS koncept godkänt hos Vattenfall

2021-01-26WOPAS
I starten på 2021 uppdaterade Vattenfall Eldistribution sina riktlinjer för kraftledningsstolpar upp till 24 kV. Nu finns inkapslade trästolpar enligt WOPAS koncept godkänt som stolpmaterial. 
Mer

Onninen Norge skapar mervärde med WOPAS

2020-12-16WOPAS
Från januari 2021 lagerlägger Onninen Norge WOPAS stolpar, lågspänt 7-12 meter, på Berger industriområde, Skedsmokorset. 
Mer

WOPAS söker säljare i Norge

2020-12-04WOPAS
WOPAS söker säljare i Norge. Känner du någon som kan vara intresserad, eller är du själv intresserad? Se annonsen LINK
Mer

WOPAS i ett nötskal 

WOPAS är det nya alternativet för kraft-, tele- och marinstolpar. Efter att noga ha lyssnat på elnätsägare, kraftledningsmontörer och marinentreprenörer har WOPAS lanserat helt nya och giftfria produkter på marknaden.

WOPAS kraft-, tele- och marinstolpar erbjuder mindre miljöpåverkan och förbättrad arbetsmiljö med patenterad teknik och beprövade material - naturligt trä inkapslat i återvinningsbar polyeten-plast. Äntligen!

22 m WOPAS, Tokegjelet kraftstation, Hardanger. Låg vikt möjliggör utflygning med standardhelikopter

 

Följ WOPAS - vi publicerar regelbundet nyheter och bilder från projekt

 

Facebook

Instagram 

Linkedin