Marine

Pælemark, is, miljøbelastning, hjemmesnekret er alle ord eller begreper som kommer opp når man tenker etablering av egen brygge. WOPAS marine påler setter stopper for pælemark, gjør det vanskeligere for isen å få tak, og i tillegg er WOPAS påler laget av fornybare og gjenvinnbare materialer. Vi gjør dette fabrikkmessig og profesjonelt.

Polyethylen har mange bruksområder, for eksempel til drikkevannsrør, oppdrettsmerder i fiskeindustrien, flytelegemer til flytebrygger, skjærefjøl og beholdere. WOPAS sin morbedrift, Hallingplast AS har levert rør av polyethylen i mere enn 50 år til kommuner og entreprenører.

WOPAS lagerfører påler for marin installasjon fra 3m-20m+. Ettersom WOPAS påler er betydelig sterkere en tradisjonelle trepåler, og at innkapslingen gjør at styrken er lik over tid så kan man ofte gå ned i diameter. Dette medfører at installasjonen forenkles, lettere materialer med hensyn til vekt, og ikke minst om det skal drives ned i bunnen med verktøy. Ett konkret eksempel vises på filmen på linken:  Atlas Copcos hydrauldrivna stolpdrivare LPD-HD der denne brukes på opptil 13 vm diameter WOPAS Handy systempåle.  

WOPAS marine påle kan fås med separat trespiss som er sveiset sammen med pålen. Trespissens PE plate er større enn pålens PE plate noe som skaper en mothake når den er drevet ned i bunnen. Denne løsningen hindrer oppdrift av pålen etter at den er satt ned.

Her beskriver fylkesstyret i Västra Götaland problemet med impregnerte innlegg fra et miljøperspektiv:

Kreosotbehandlede påler har negativ miljøpåvirkning da de lekker ut tjære som inneholder miljøfarlige stoffer. Kreosot bioakkumuleres, det vil si lagres i levende organismer, og er svært giftig for vannplanter og dyr. Trykkimpregnerte trepåler inneholder farlige stoffer som kobber, krom, arsen og brom. 

Impregnerad stolpe installerad i Moss 2010

Marinimpregnert påle installert i Moss 2010 spist av pelemark. Bilde fra 2017.