Kundeverdi / Value propostion symbols

WOPAS konsept

Det var flere sammenfallende faktorer som la grunnlaget for WOPAS konseptet: Montører som tar arbeidsmiljø på alvor. El nettselskap som på eget initiativ har valgt å slutte med kreosot, men som må tenke på sine kostnader for å ivareta sin forretningsmodell. Hakkespetter som er glad i trestolper, mannen som ønsket hjelp med en plasthylse for å holde hakkespettene borte fra kraftledningsstolper. Bryggestolper som ble spist av pælemark. 

 

WOPAS konseptet med å benytte naturlig virke av gran eller furu, tilpasse de mål man skal ha ved dreiing, tørke trevirke ned til 15% fuktkvote og deretter kapsle trevirket inn, løser mange problempunkter eksisterende trebaserte løsninger har.

PE plasten som anvendes er det samme som brukes i drikkevannsrør. Dette er et giftfritt produkt og man kan trygt reise rett hjem etter arbeid med dette. PE plasten har dokumenterte egenskaper og står seg godt i Skandinavias vekslende klima. Hakkespetten må finne seg andre steder for å gjøre jobben sin. I tillegg gir plasten en ekstra styrke til trefibrene som gjør at trekjernen blir sterkere.

Å kunne bygge videre på trestolpen som har tjent samfunnet i mange år føles riktig for oss. Tre er fornybart og klimasmart. Trevirket må bare gjøres bestandig på en litt smartere metode enn hittil brukt, med gjenvinnbar PE plast.    

 WOPAS stolpen gjør at kraftledningsstolper av trevirke tar steget inn i den sirkulære økonomien. Tidligere har trematerialet med alle typer impregnering blitt destruert som spesialavfall og blitt sendt til forbrenning. Impregnert trevirke er da en kostnad ved endt livsløp for eieren. Man må betale for å bli kvitt materiellet. WOPAS stolpen muliggjør materialgjenvinning med en betydelig verdi av bestanddelene i produktet. Se vedlegg. Legg dette til i vurderingen av stolpemateriell - sirkulær økonomi-restverdien etter at produktet tas ut av drift. For en 12 m standard stolpe tilsvarer dette ca kroner 900.

FAQ - SPØRSMÅL OG SVAR

Tverrsnitt av WOPAS plast belagte kraftstolpe