Marine

Skeppsmask/pælemark, is, miljöbelastning, hemmasnickrat är alla ord som man snart tänker på när hör ordet bryggstolpe. WOPAS marinpåle sätter stopp för skeppsmasken, gör det svårare för isen att få ett grepp och är gjord av förnybara och återvinngsbara material. Och vi gör det direkt i fabriken. Då blir det på riktigt. 

Polyeten har många användningsområden, till exempel som dricksvattenrör, flytkropp till flytbryggor, skärbrädor och behållare. WOPAS moderbolag Hallingplast har levererat rör av polyeten i snart 50 år till kommnuner och entreprenörer. 

WOPAS tillhandahåller pålar för marin byggnation från 3 till 20+ meter. Eftersom WOPAS pålar är betydligt starkare än traditionella träpålar, och att inkapslingen gör att styrkan består över lång tid, så kan man ofta gå ned i diameter. Detta förenklar i sin tur installationen, både i förhållande till vikt men särskilt i förhållande till neddrivning. Ett konkret exempel visas på nedan film där Atlas Copcos hydrauldrivna stolpdrivare LPD-HD används för 150 mm WOPAS påle.  

 WOPAS marina påle har en separat träspets som är PE-svetsad samman med pålen. Träspetsen PE-platta är större än pålens PE-platta vilket skapar en hulling (mottaker på norska). Funktionen motverkar framtida lyftkrafter i installationen.  

Sår här beskriver Länstyrelsen i Västra Götaland problemet med impregnerade stolpar ur ett miljöperspektiv: 

Kreosotbehandlade pålar har en negativ miljöpåverkan då de läcker tjära som innehåller miljöfarliga ämnen. Kreosot bioackumuleras, dvs lagras i levande organismer, och är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. Tryckimpregnerade träpålar innehåller farliga ämnen såsom koppar, krom, arsenik och brom. Dessa ämnen är väldigt giftiga för vattenlevande växter och djur. 

Impregnerad stolpe installerad i Moss 2010

Marinimpregnerad stolpe installerad i Moss 2010 angripen av skeppsmask