Energy & Telecom

WOPAS stolper dekker hele spekteret fra 2 m til 31 m lange stolper og med diameter opp i 50 cm (jorbandsdiameter).

Foruten at den er giftfri er WOPAS stolpen kompatibel med tradisjonelle impregnerte trestolper, både estetisk og i forhold til arbeidsmetoder og beslag. Den tilfredsstiller også i forhold til fremtidens krav til sirkulær økonomi og FN`s 17 bærekraftsmål. Dette fordi trevirket er rent og både rent tre og ren PE kan gjenbrukes i nye produkter i fremtiden. Dette er kretsløpstankegang. WOPAS består av 85% fornybar skandinavisk gran eller furu, og av 15 % medgått polyetylene er 65% av PE materialet allerede resirkulert materiale som etter endt bruk igjen kan resirkuleres. Dette er egenskaper som langt overgår tradisjonelle impregnerte stolper som bare har ett liv etter endt bruk. Flere og flere ser de gode argumentene WOPAS leverer på. I tillegg har WOPAS en rekke fordeler som kan listes opp:

 • Giftfri arbeidsmiljø (ingen gift hverken i trevirke eller PE, ingen støv under montering)
 • Ingen giftstoffer lekker ut til jord eller luft.
 • Kan settes opp alle steder, tørt, vått, drikkevann, sjøvann
 • Ved lagring kan det lagres uten tilleggs tiltak
 • Lang levetid, 80 år
 • Redusert risk for hakkespett angrep.
 • Massivt trevirke med PE tåler tøff behandling.
 • Trevirke er fornybar råvare og lagrer co2 under hele livslengden, 2x12m stolper = 1 tonn co2
 • 2/3 del av medgått PE er gjenvunnet hos morselskapet Hallingplast A/S
 • Ingen fremtidige kostnader for spesial avfall/ deponi. Høy restverdi ved endt livssyklus
 • Rent trevirke og PE er gjenvinningsbare råvarer og kan brukes i andre produkter i fremtiden.
 • Styrkemessig er produktet mere enn 35% sterkere enn tradisjonell trestolpe.

WOPAS giftfrie stolper på Vara-slette, en av Sveriges kornkammer. Du er hva du spiser.