Agro

Stolper som byggemateriale for stolpehus, båthus, løsdriftsstall, stolper for hestegjerde, paddock, hestebommer, fruktdyrking : WOPAS innkapslet og giftfritt trevirke  har ett fantastisk stort bruksområde.

Alltid hermetisk innkapslet tre i gjenvinnbar PE.

 Alltid hermetisk inkapslat trä i återvinningsbar polyeten.