Agro

Pelare för byggnation, stolphus, båthus, lösdriftsstall - stolpar för staket, paddock, fruktodling och hästbommar - WOPAS inkapslade och giftfria trästruktur har ett fantastiskt stort användningsområde

 Alltid hermetisk inkapslat trä i återvinningsbar polyeten.