WOPAS segment

WOPAS wood plastic systems har många användningsområden där man önskar lång hållbarhet. Naturliga trästrukturer inkapslade i polyeten används inom Energy & Telecom, Marine, Rail och Agro. Genom att låta naturligt trä och polyeten jobba tillsammans skapas ett system som står emot tuffa utomhusmiljöer, infrastruktur och lantbruk. Men som likafullt är giftfritt och som har ett bestående materialvärde i en cirkulär ekonomi. 

Energy & Telecom

WOPAS kraft- och telestolpar erbjuder en giftfri och dammfri arbetsmiljö. 85% består av naturligt trä och manteln av polyeten har väldokumenterade egenskaper och lång livslängd.
Mer

Marine

WOPAS marinstolpe är giftfri, sätter stopp för marina borrare och har mycket god motståndskraft mot slitage från is. Livslängd? Hur länge håller en plastbåt?
Mer

Agro

Stolpar för staket, odlingar och hästbommar
Mer